Livly

ALMINNELIGE VILKÅR FOR BRUK AV LIVLY AS TJENESTER

Generelt

Følgende vilkår gjelder for bruk av tjenester fra Livly AS (Livly), herunder nettsiden getlivly.com og alle tilknyttede sider, apper, mobilsider og andre plattformer som Livly velger å benytte for sine tjenester.

Disse vilkårene gjelder for bruk av Livly tjenester uansett hvilken plattform du bruker tjenesten på. Bruken av Livly tjenester innebærer at du godtar disse vilkårene. Du godtar vilkårene ved å opprette en brukerkonto, gjennomfører et kjøp eller på annen måte tar i bruk Livly tjenester.

Om Livly AS

Livly er en formidler av andre sine tjenester. Livly sin viktigste funksjon er å legge til rette for at våre brukere/medlemmer gis mulighet til å kjøpe rabatterte tjenester gjennom to for en tilbud, fra tredjepartsleverandører som Livly har forhandlet med på brukernes vegne. Det vil fremgå tydelig av hvert enkelt tilbud (deal) hvem som er selger /tjenesteyter. For å bruke Livly sine tjenester gjelder følgende vilkår:

· Du må være minst 18 år for å foreta et kjøp

· Du besitter myndighet til å inngå skriftlige, juridiske avtaler

· Du forstår og er enig med alle de spesifikke vilkår som presenteres i hver deal, samt i dette samlede dokumentet

· Du er enig i at det er ditt ansvar å holde passordet til kontoen konfidensielt og å sjekke at din egen konto ikke bli brukt av uvedkommende

· Vår anbefaling er at du velger et passord med høy sikkerhet (Ex. både store og små bokstaver og spesialtegn)

· Kontoen din er personlig og bør ikke brukes av noen andre, selv med skriftlig eller muntlig tillatelse

· All informasjon du gir Livly i alle prosesser som er utført på våre plattformer må være nøyaktig og fullstendig

Behandling av personopplysninger

Livly behandler personopplysninger om deg som kunde for å kunne tilby våre tjenester, forbedre brukeropplevelsen og utvikle eksisterende og fremtidige tjenester vi tilbyr. Vi behandler også dine personopplysninger til andre formål, som finnes i våre retningslinjer for personvern. Behandlingen av personopplysninger som Livly utfører, er i samsvar med gjeldende lov.

Livly behandler en rekke personopplysninger, som navn, telefonnummer, e-postadresse osv. Enhver behandling av personopplysninger utført av Livly, eller Livlys personligeopplysningespartnere, er gjort med hjemmel i loven, for eksempel kan en behandling være basert på ditt samtykke eller på grunnlag av at Livly har behov for å behandle dine personopplysninger for å kunne gjennomføre en kontraktsforpliktelse mot deg som kunde.

For oss på Livly, er det viktig å understreke at det er du som er eier av din personlige informasjon, og vi utgår alltid i fra at du selv bestemmer hva din personlige informasjon vil bli brukt til. Det kan imidlertid være tilfeller der Livly, i henhold til loven, er pålagt å behandle dine personopplysninger. Fortsatt behandling kan forekomme, for eksempel for regnskapsmessige formål eller ved reklamasjonshenvendelser, da vi må lagre noen av dine personlige data for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser.

Din konto

Hver bruker kan kun opprette én personlig konto. Brukeren er selv er ansvarlig for sikkerheten omkring sin konto, for eksempel at ikke passordet kommer på avveie og at ikke andre gis tilgang til kontoen. Livlyl er ikke ansvarlig for tap eller ulempe som følge av misbruk av din konto såfremt slik tap ikke skyldes forhold innenfor Livlys kontroll. Hvis du oppgir uriktig info under registreringsprosessen eller senere, forbeholder Livly seg retten til å stenge kontoen og eventuelt kreve erstatning for økonomisk tap eller kostnader som har påløpt som følge av dette.

Avregistrering

Det er lett å avregistrere seg fra Livly. Hvis du ikke vil abonnere på Livly kan du avslutte abonnementet under din profil i appen. Hvis du av en eller annen grunn vil sperre kontoen din, send en e-post til [email protected] slik at informasjonen din blir fjernet fra vår database.

Livlys bruk av informasjonskapsler

Vi i Livly mener at bruk av informasjonskapsler hjelper deg som kunde, fordi det gir oss mulighet til å forbedre brukeropplevelsen ved å forutse hvordan du bruker nettsiden vår, basert på dine preferanser.

Priser

Samtlige priser er oppgitt i NOK.

Kjøp

Kjøp kan kun gjøres gjennom Livlys app. Vi aksepterer ikke kjøp via telefon, faks eller e-post.

Livly fungerer som en annonseplattform for de leverandørene som presenteres i vår app.

Livly er kun en formidler av de tjenester som publiseres. Avtale om kjøp av deal som du gjør inngås dermed kun med selskapet som er beskrevet i dealen og alt kjøpsrettslig ansvar ligger hos den respektive leverandøren.

Ved kjøp godkjenner du at Livly ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle reklamasjoner ved tjenesten, herunder, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller mangler, ikke-tilfredsstillende kundeopplevelse, tjeneste ikke som beskrevet eller ikke tilgjengelig leverandør. Livly tar forbehold om skrivefeil i opplysninger om dealen, vilkår og prissetting.

Betalingskort som brukes til å abonnere på Livly appen må tilhøre samme person som eier av kontoen.

Kortbetaling

Betaling kan gjøres med hjelp av Visa eller Mastercard. Du må angi kortnummer, kortets gyldighetstid samt CVC-koden. Ingen avgift tilkommer ved kjøp gjennom kortbetaling.

Angrerett

Ved kjøp på nett har kunder ifølge Forbrukerkjøpsloven 14 dagers angrefrist. Angrefristen rettes mot leverandøren av den aktuelle dealen, men Livly kan videreformidle denne kommunikasjonen ved at du tar kontakt med vårt supportteam. Livly forplikter seg ikke til å behandle angresaken utover dette, og ved kjøp er kunde inneforstått med at kjøpsavtalen er inngått mellom kunde og oppgitt leverandør av dealen.

Det er imidlertid visse vilkår som må fylles for at angreretten skal være gyldig. Retten til å angre frafaller ved følgende tilfeller:

· Hvis dealen er brukt

· Hvis time eller opphold er booket på deal som krever dette (eks. frisørsalong og hotell)

Bestillinger og avbestillingsgebyr

Ved tilfelle at du har gjort en bestilling hos en av våre partnere og deretter uteblitt fra den bestilte timen, forbeholder Livly og tilbyder seg retten til å belaste deg som kunde et gebyr som tilsvarer dealprisen. Livly og tilbyder forbeholder seg også retten til å belaste deg som kunde et avbestillingsgebyr så lenge du ikke avbestiller en reservasjon innen 24 timer. Dette avsnittet gjelder ikke om vår partner har angitt andre vilkår for avbestilling eller uteblitt timebestilling.

Reklamasjon hos våre samarbeidspartnere

Dersom tjenesten har feil eller mangler har du reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjoner skal rettes direkte til selgeren/leverandøren av tjenesten som annonseres på Livly (se nærmere informasjon om selger/tjenesteyter gitt i tilknytning til dealen). En viktig betingelse for reklamasjonsretten er at du fremsetter klagen overfor selger/tjenesteyter innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Merk at den absolutte reklamasjonsfristen er to år, eller fem år for varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år.

Bruk av Dealene

Dealene som er oppgitt i appen kan kun benyttes i sin helhet og gjelder for et år av gangen. Dealene kan heller ikke kombineres med andre rabatter om dette ikke er beskrevet eksplisitt. Livly er ikke ansvarlig for tap av verdier, skade eller juridiske konsekvenser som oppstår som resultat av at en deal er kjøpt og/eller brukt. Du vil ikke få refundert beløpet du har betalt om du ikke benytter dealene innen gjeldende frister.

Innsendte idéer

Livly forbeholder seg retten til å bruke innkommende forslag (slik som forslag til Livly, utvikling av plattformen, til nye tjenester osv.) eller annet som kommuniseres til Livly uten ytterligere informasjon til/om innsender eller belønning til/av innsender.

Linker till andre sider

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Livly. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på disse sidene.

Kommentarer i sosiale medier

Livly lar i utvalgte tilfeller sine brukere kommentere, stille spørsmål eller på annen måte kommunisere direkte med Livly på en måte som er synlig for alle brukere. Hver enkelt bruker er ansvarlig for innholdet i disse kommentarene, og Livly verken støtter eller er medvirkende til hva som skrives av våre brukere og av andre. Hver bruker er også selv ansvarlig for å sette seg inn i hvem andre som kan se informasjonen som skrives, og legger inn kommentarer på eget ansvar. Det er ikke lov til å skrive kommentarer i andres navn eller benytte falskt navn. Livly forbeholder seg retten til å fjerne eller skjule kommentarer uten å oppgi grunn. Kommentarer som oppfattes som reklame (”spam”) vil fjernes umiddelbart. Det er ikke lov til å legge ut kopibeskyttet materiale på våre sider. Innhold som krenker tredjeparts rettigheter vil bli fjernet så snart vi får melding om dette.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med vår kundeservice [email protected]